کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود  \ ثبت‌نام  )
امروز: دوشنبه 31 تیر ماه 1398 ساعت: 

آموزشی

ساخت زانویی لوله در رویت - Pipe Elbow Revit 2020 - 2021-بخش اول تا سوم

ساخت زانویی لوله در رویت - Pipe Elbow Revit 2020 - 2021-بخش اول تا سوم ویژه

یکی از مهمترین بخش های ترسیمات لوله در بخش تاسیسات نرم افزار Revit قطعا ترسیم درست زانویی ها می باشد ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه نهم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه نهم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه هشتم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه هشتم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه هفتم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه هفتم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه ششم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه ششم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه پنجم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه پنجم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه چهارم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه چهارم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه سوم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه سوم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه دوم

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه دوم ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه اول

آموزش رایگان رویت معماری - ترسیم یک خوابگاه - جلسه اول ویژه

در این آموزش با توجه به پلان های اتوکد و نقشه های اولیه ، شروع به ترسیم پروژه می کنیم ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول