کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود  \ ثبت‌نام  )
امروز: سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 ساعت: 

آموزشی

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 3

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 3 ویژه

در این آموزش یک نمای ساده را با کمک روش های ترکیبی ساده در محیط نرم افزار مدلسازی می کنیم ...

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 2

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 2 ویژه

در این آموزش یک نمای ساده را با کمک روش های ترکیبی ساده در محیط نرم افزار مدلسازی می کنیم ...

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 1

آموزش ترسیم نمای ساده در 3DS MAX - 1 ویژه

در این آموزش یک نمای ساده را با کمک روش های ترکیبی ساده در محیط نرم افزار مدلسازی می کنیم ...

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه سیزدهم

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه سیزدهم ویژه

در این جلسه به دسته بندی فضاها و مدیریت Room در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه دوازدهم

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه دوازدهم ویژه

در این جلسه به ترسیم پله در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه یازدهم

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه یازدهم ویژه

در این جلسه به ترسیم دیوار شیشه ای در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه دهم

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه دهم ویژه

در این جلسه به ترسیم سقف کاذب در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه نهم

آموزش رایگان رویت معماری - جلسه نهم ویژه

در این جلسه به ترسیم سقف در Autodesk Revit خواهیم پرداخت و درباره تنظیمات اولیه آن صحبت خواهیم کرد

اموزش رایگان لومیون - بخش بیست و چهارم و بیست و پنجم

اموزش رایگان لومیون - بخش بیست و چهارم و بیست و پنجم ویژه

یکی از نرم افزارهای مهم در ساخت انیمیشن این روزها نرم افزار Lumion می باشد ...

اموزش رایگان لومیون - بخش بیست و دوم و بیست و سوم

اموزش رایگان لومیون - بخش بیست و دوم و بیست و سوم ویژه

یکی از نرم افزارهای مهم در ساخت انیمیشن این روزها نرم افزار Lumion می باشد...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول